tacho.net.pl
rozliczenia
ewidencja
analiza czasu pracy kierowców

Witamy serdecznie na tacho.net.pl

Oferujemy usługi w zakresie:

  • prowadzenia i rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z aktualnymi przepisami;
  • sporządzania rejestru wykroczeń kierowców związanych z czasem jazdy, przerwami, odpoczynkami, dyżurami w ciągu doby;
  • tworzenia graficznej interpretacji wykroczeń kierowców;
  • przygotowania oświadczeń dla kierowców popełniających wykroczenia;
  • przewidywania wysokości kar za popełnione wykroczenia;
  • grupowania tarczek tacho według wykazu kierowców w danej firmie;
  • zczytywania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców;
  • poradnictwa dotyczącego przepisów związanych z czasem pracy kierowców.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową ofertą prosimy o kontakt.