tacho.net.pl
rozliczenia
ewidencja
analiza czasu pracy kierowców

Certyfikat kompetencji zawodowych

Każdy klient korzystający z usług naszej firmy ma możliwość odbycia obowiązkowych szkoleń wstępnych oraz okresowych, dzięki którym rozliczanie czasu pracy kierowców stanie się poprawne, a przede wszystkim zgodne z przepisami prawa. Dodatkowo oferujemy także szkolenia BHP, Ppoż oraz szkolenia udzielania pierwszej pomocy, albowiem zdajemy sobie sprawę, że każda firma, która ich nie posiada może spotkać się z przykrymi konsekwencjami prawnymi.


Dla każdego z naszych klientów przygotowaliśmy szkolenia w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych, w ramach, którego umożliwiamy przygotowanie się do egzaminy państwowego. W szkoleniu tym obejmujemy nie tylko zagadnienia i aspekty teoretyczne, ale także skupiamy się na praktyce. Jest to niezwykle istotne szkolenie, ponieważ każdy przedsiębiorca prowadzący na rynku tego typu działalność powinien legitymować się odpowiednim Certyfikatem Kompetencji. Dzięki niemu może potwierdzić swoją wiedzę a tym samym prawidłowo i fachowo prowadzić firmę.


Po szczegóły dotyczące przygotowania do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.