tacho.net.pl
rozliczenia
ewidencja
analiza czasu pracy kierowców

O mnie

Zajmuje się od kilku lat profesjonalną obsługą firm transportowych w zakresie ewidencji oraz analizy czasu pracy kierowców. Dbam o to, aby uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności w związku z często zmieniającymi się przepisami. Uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Oferuję usługi w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • sporządzania rejestru wykroczeń kierowców związanych z czasem jazdy, przerwami, odpoczynkami, dyżurami w ciągu doby,
 • tworzenia graficznej interpretacji wykroczeń kierowców,
 • przygotowania oświadczeń dla kierowców popełniających wykroczenia,
 • przewidywania wysokości kar za popełnione wykroczenia,
 • grupowania tarczek tacho według wykazu kierowców w danej firmie,
 • poradnictwa dotyczącego przepisów związanych z czasem pracy kierowców,
 • przeprowadzeniu audytu pod kątem kontroli ITD i PIP
 • pomoc  w założeniu i prowadzeniu dokumentacji kadrowej
 • szkolenia kierowców w zakresie przestrzegania norm czasu pracy kierowców
 • szkolenie dla kierowców w zakresie obsługi tachografów cyfrowych 


         W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. Ceny są ustalane indywidualnie w czasie rozmowy z klientem. Są one uzależnione od liczby kierowców i zakresu współpracy.Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową ofertą proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.